2021 r. w liczbach!

To był dla nas bardzo intensywny rok! Z ogromną satysfakcją dzielimy się następującymi sukcesami:

  • w badaniu przy pomocy techniki CATI wzięło udział 160 osób z instytucji wpierających pokrzywdzonych przestępstwem
  • zrealizowaliśmy 39 wywiadów focusowych online w 3 grupach odbiorców (pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji współpracującymi z ośrodkami oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem)
  • badaniem ankietowym objęliśmy 1000 reprezentantów instytucji i organizacji pomocowych
  • wydaliśmy aż 4 artykuły w 8 ogólnopolskich publikacjach
  • zredagowaliśmy 4 broszury edukacyjne dostępne wciąż pod linkiem: https://wysokiestandardy.pl/broszury/

Czego możecie się spodziewać w 2022 roku? Informacje już wkrótce!