Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy

Kolejny w tym roku artykuł poświęcamy zagadnieniu specjalistycznej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, pokrzywdzonym przestępstwem. Autorką publikacji jest Elżbieta Sugier, na co dzień terapeutka i nauczycielka osób z niepełnosprawnościami oraz osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie. Termin wydania:  lipiec – wrzesień 2021 r.

Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym do pobrania w wersji pdf!

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Joanny Kozyry – Smółki. Wśród poruszanych tematów: prawo do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prawo do przesłuchania w Niebieskim Pokoju prawo do korzystania z pomocy pełnomocnika i wiele innych.Wersja pdf: J. Kozyra – Smółka Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym