Cząstkowe dane dotyczące statystyk w pomocy społecznej

Z dotychczasowych wyników badania ankietowego wynika, że na 209 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów Usług Społecznych oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, którzy wzięli udział w badaniu, aż 193 osoby w swojej codziennej pracy spotyka się z osobami pokrzywdzonymi przemocą w rodzinie! Zaledwie 16 osób wskazało na brak takich kontaktów lub zdecydowaną rzadkość. To pokazuje jak […]