Małe przypomnienie: co w projekcie?

Za nami 16 ogólnopolskich konferencji nt. pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jesteśmy w trakcie diagnozy, której wyniki zostaną przedstawione w podręczniku „Standaryzacja pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem jako narzędzia zwiększenia efektywności świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy Postpenitencjarnej”. Publikacja będzie dostępna w 2022 roku.

Sierpień w Wysokich Standardach

Do sierpniowych badań fokusowych dołączyli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Prawnej „Sapere Aude”, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna oraz Elbląskie Centrum Mediacji […]