Badania diagnostyczne za nami!

Zakończyliśmy badania niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnozy potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. W ramach procesu badawczego zrealizowaliśmy: Badania ilościowe na grupie 160 osób z różnych instytucji wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwem. 2 Wywiady fokusowe on-line […]

Czekamy z niecierpliwością. Erasmus+

Przypominamy, że już 4 października spotkamy się z przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji działających w sferze przeciwdziałania przemocy i terapii skutków przemocy z Polski, Serbii, Słowacji, Bułgarii, Grecji i Hiszpanii. Opowiemy o diagnozie potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych, podzielimy […]