Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usług szkoleniowych

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”, zapraszamy do złożenia oferty, w prowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji usług szkoleniowych.  Zapytanie ofertowe 1_SP_2022-1Zał. 1 Formularz ofertowyZał. 2 Oświadczenie o braku powiązańZał. nr 3 – Wykaz […]