Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe

Szanowni Państwo,W związku z realizacją projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”, zapraszamy do złożenia oferty, w prowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji usług szkoleniowych. Zapytanie ofertoweZał. 1 Formularz ofertowyZał. 2 Oświadczenie o braku powiązańZał. nr 3 – Wykaz usług […]