Dobre spotkanie. Takie lubimy!

20 października 2022 roku uczestniczyłyśmy w spotkaniu roboczym „Przeciwdziałanie przemocy – obszar wspólnych działań”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Kuratorów Sądowych Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie. Opowiedziałyśmy o działaniach Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, naszym projekcie współfinansowanym ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Przekazałyśmy broszury w wersji papierowej i zadeklarowałyśmy, że […]