Skala zjawiska molestowania seksualnego wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet. Molestowanie seksualne kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska. W  zależności od liczby różnych form molestowania seksualnego, o które pytano w badaniu, szacunkowo 83–102 mln kobiet (45–55% kobiet) w UE-28 doświadczyło molestowania seksualnego po ukończeniu 15. roku życia. Szacunkowo 24–39 mln kobiet (13–21%) w  UE-28 doświadczyło molestowania seksualnego […]

Skala zjawiska stalkingu wobec kobiet – kraje członkowskie UE

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet. Zjawisko nękania (stalking) wobec kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska. W  UE-28 nękania po ukończeniu 15. roku życia doświadczyło 18% kobiet, natomiast 5% kobiet doświadczyło go w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozmowę w  ramach badania. Oznacza to, że około 9 mln kobiet w UE-28 doświadczyło […]