Nasz podręcznik – kto może się nim zainteresować?

W 2023 roku opracowany zostanie podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej. Do kogo adresowany jest podręcznik? kadra zarządzająca oraz pracownicy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, pracownicy instytucji pomocowych pracujących z osobami pokrzywdzonymi […]