7 edycji szkolenia online „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

Rekrutacja trwa! Przed nami jeszcze 7 edycji szkolenia online „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”.

W programie:

  • Diagnoza problemów i potrzeb osób i rodzin pokrzywdzonych przestępstwem.
  • Konstruowanie planu pomocy wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  • Sytuacja prawna osób pokrzywdzonych przestępstwem.
  • Narzędzia prawne w systemie pomocowym osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
  • Pomoc interdyscyplinarna w sytuacji doświadczania specyficznych trudności osób i rodzin pokrzywdzonych.

Prowadzenie: Ewa Kalińska – Grądziel, Iwona Przewor/ Marcelina Romanko-Skóra.

Więcej szczegółów na temat programu szkolenia oraz rekrutacji znajdziesz tutaj: https://wysokiestandardy.pl/profesjonalna-pomoc-udzielana-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem/.

Formularz rekrutacyjny: https://tiny.pl/966sd.