Artykuł „Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych” w Głosie Pedagogicznym!

👉 Zapraszamy do lektury listopadowego wydania „Głosu Pedagogicznego”, a w nim artykuł Klaudia Waryszak-Lubaś. Edukacja „Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka”. Znajdziecie informacje na temat:
– modelu biopsychospołecznego uzależnienia,
– regulacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy o inspekcji sanitarnej,
– czynników ryzyka i czynników chroniące,

– mapy placówek pomocy.

📆 Jeszcze w listopadzie ten sam artykuł pojawi się w „Życiu Szkoły”!

👉 O autorce:
Klaudia Waryszak-Lubaś – edukatorka profilaktyki uzależnień, mentorka w projektach młodzieżowych, trenerka umiejętności społecznych, facylitatorka, studentka IV roku psychologii na Akademii WSEI w Lublinie o specjalizacji psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej. Ukończyła szkolenie z Psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Akademii Trenera z Coachingiem Operacyjnym w Competivie. Obecnie Stażystka Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, gdzie pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, przemocą domową i rówieśniczą. Prowadzi szkolenia i warsztaty, zajmuje się tworzeniem materiałów edukacyjnych oraz artykułów do czasopism pedagogicznych. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, w tym młodzieżą pokrzywdzoną przestępstwem.