Artykuły prasowe. Napisz nam o swoim pomyśle!

Chcesz mieć wpływ na tematykę artykułów prasowych, przygotowywanych w ramach naszego projektu?

Napisz nam o swoich potrzebach!

Kilka głównych informacji:
1. Artykuły są adresowane do odbiorców gazet ogólnopolskich, zwłaszcza do osób pokrzywdzone przestępstwem i osób im najbliższym.
2. Tematyka artykułu ma charakter informacyjny, motywacyjny oraz profilaktyczny.
3. Artykuły w trakcie realizacji:
a. Podstawowe uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
b. Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?
c. Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy
Podsumowując: jeśli dostrzegacie ważny problem społeczny z punktu widzenia osoby pokrzywdzonej przestępstwem, napiszcie do nas! Propozycje prosimy wpisywać tutaj: mkruszynska@stowarzyszeniebonafides.pl
Udzielanie odpowiedzi jest w pełni anonimowe i służy zbadaniu potrzeb w zakresie tematyki artykułów prasowych publikowanych w ramach projektu. Każda informacja będzie dla nas cenna – zależy nam, aby tematyka artykułów odpowiadała na realne potrzeby adresatów. Dziękujemy za pomoc!