Artykuły prasowe w 2021 r.

W 2021 r. udało nam się wydać aż 4 artykuły w 8 ogólnopolskich publikacjach! Materiały przygotowane były przez naszą doświadczoną kadrę merytoryczną, a szczegółowa tematyka artykułu była ustalana z Wami! Teksty są wciąż dostępne pod poniższymi linkami, a wersje do pobrania znajdują się na Wysokich Standardach:
https://wysokiestandardy.pl/artykuly/

Joanna Kozyra – Smółka „Uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”
1. Gazeta Senior (maj 2021)

– wydanie tradycyjne i elektroniczne:
https://www.gazetasenior.pl/uprawnienia-pokrzywdzonego-w-postepowaniu-karnym
2. Magazyn Integracja (czerwiec 2021)
– wydanie tradycyjne

Iwona Przewor Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?”
1. Gazeta Senior (wrzesień 2021)

– wydanie tradycyjne i elektroniczne:
https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2021/09/Gazeta-Senior-wrzesien-2021.pdf
2. Świat Seniora (październik 2021)

– wydanie tradycyjne

Elżbieta Sugier pt. „Pełno-prawne osoby z niepełnosprawnościami – spektrum rozwiązań i możliwości w obliczu doświadczania przemocy”

1. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (październik 2021)
– wydanie tradycyjne
2. Magazyn Integracja
wydanie tradycyjne i elektroniczne:
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1966620


Agnieszka Moszczyńska „Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania stojące przed nimi u progu macierzyństwa”

1. Gazeta Pielęgniarek i Położnych (listopad 2021):

– wydanie tradycyjne i elektroniczne:
https://www.pielegniarki.info.pl/aktualnosci/kobiety-w-ciazy-pokrzywdzone-przemoca-domowa-i-wyzwania-przed-nimi-stojace-u-progu-macierzynstwa

2. Magazyn „Zdrowe Dziecko” (grudzień 2021):
– wydanie tradycyjne

Zapraszamy do lektury!