Badania diagnostyczne za nami!

Zakończyliśmy badania niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej diagnozy potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnozy potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. 


W ramach procesu badawczego zrealizowaliśmy:

  1. Badania ilościowe na grupie 160 osób z różnych instytucji wspierających osoby pokrzywdzone przestępstwem.

2 Wywiady fokusowe on-line prowadzone w 3 grupach:

  • wywiady z pracownikami Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • wywiady z pracownikami instytucji współpracujących z Ośrodkami w ramach Sieci (pracownikami socjalnym, policjantami, nauczycielami, kuratorami sądowymi itp.)
  • wywiady z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem
  1. Analizę ilościowa przy pomocy ogólnopolskiego badania ankietowego realizowanego na grupie 1000 reprezentantów różnych instytucji pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

Serdecznie dziękujemy naszym respondentom za aktywny udział w procesie diagnostycznym!