Co nowego w 2022 r.?

W 2022 r. skupimy się na pilotażowym wypracowaniu „Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego. Pomogą nam w tym szkolenia pn. „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”. Przed nami 4 cykle szkoleniowe:

  1. „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem”

  2. “Profesjonalna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem”

  3. „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie”

  4. „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie powiatów”


Więcej informacji już wkrótce!