Dlaczego nie przewidzieliśmy warsztatów partycypacyjnych dla osób z województwa lubelskiego?

Mogą się Państwo zastanawiać nad jedną kwestią… Dlaczego warsztaty partycypacyjne nie są realizowane dla pracowników instytucji pomocowych z terenu województwa lubelskiego? Śpieszymy z odpowiedzią!

Tegoroczne warsztaty partycypacyjne mają na celu konsultację wypracowanych w ramach pilotażu standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na poziomie 10 powiatów województwa lubelskiego, wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach, dostosowanie przyjętych rozwiązań do zmiennych warunków współpracy na terenie całego kraju, upowszechnianie dobrych praktyk. Otóż w 2022 roku zrealizowaliśmy dla pracowników instytucji pomocowych i kadry zarządzającej tych instytucji z województwa lubelskiego 40 szkoleń! Łącznie 720 godzin szkoleń online dla 678 uczestników i uczestniczek. Nasz pilotaż miał naprawdę solidne rozmiary. Teraz chcemy przeprowadzić ogólnopolską debatę na temat standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Polsce, w której weźmie udział od 270 do 375 osób z całej Polski!