Doświadczenie przemocy w dzieciństwie – badanie kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

Badanie na poziomie państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie tematu przemocy wobec kobiet.

Doświadczenie przemocy w dzieciństwie – badanie kobiet. Wybrane wyniki. Unia Europejska.

  • Ponad jedna na 10 kobiet (12%) doświadczyła przed ukończeniem 15. roku życia pewnej formy wykorzystywania seksualnego lub innego tego typu zdarzenia ze strony osoby dorosłej.
  • Do takich form złego traktowania należy zazwyczaj okazywanie narządów płciowych przez osobę dorosłą (8%) lub dotykanie narządów płciowych czy piersi dziecka (5%). Jeśli chodzi o  przypadki ekstremalne, 1% kobiet utrzymuje, że w dzieciństwie były zmuszane do współżycia płciowego z osobą dorosłą.
  • Około 27% kobiet doświadczyło w  dzieciństwie (przed ukończeniem 15. roku życia) pewnej formy fizycznego znęcania się przez osobę dorosłą.
  • W 97% przypadków przemocy seksualnej w dzieciństwie sprawcą był mężczyzna, natomiast jeśli chodzi o przemoc fizyczną, liczba przypadków przypisywanych mężczyznom zaledwie niewiele przekracza liczbę przypadków takiej przemocy ze strony kobiet.
  • Wyniki badania pokazują, że 30% kobiet, które były ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony byłego lub obecnego partnera, doświadczało również przemocy seksualnej w  dzieciństwie, podczas gdy w przypadku kobiet, które nie były ofiarami wykorzystywania seksualnego w swoim obecnym lub dawnym związku, odsetek ten wynosił 10%.
  • 73% matek, które były ofiarami przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera wskazuje, że co najmniej jedno z ich dzieci dowiedziało się, że taka przemoc ma miejsce.
  • GŁÓWNY WNIOSEK: UE musi ponownie skoncentrować się na tej rozpowszechnionej i rzadko zgłaszanej formie złego traktowania, doświadczanej przez kobiety w dzieciństwie. Niniejsze dowody można wykorzystać, aby zająć się aktualnymi i dawnymi przypadkami złego traktowania dzieci.

 

Materiał źródłowy: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-oct14_pl.pdf. Znajdziesz w nim szczegółowe informacje na temat metodologii badań i wyników badań.

Jeśli Ty lub ktoś Tobie bliski doświadcza przemocy lub innego przestępstwa zgłoś się po pomoc! W ramach Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie całego kraju funkcjonuje 305 miejsc świadczenia pomocy. Masz prawo skorzystać z profesjonalnej, szerokiej i bezpłatnej oferty pomocy! Znajdź najbliższe miejsce:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/