Inne

Prezentacja:
Zasady efektywnej pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i błędy w pomaganiu / konferencja 2020

Ewa Kalińska-Grądziel

Prezentacja: Prawa i obowiązki pracowników instytucji pomocowych w związku ze świadczeniem pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem / konferencja 2020

Iwona Przewor

Prezentacja: Ochrona osób doświadczających przemocy poprzez izolację sprawcy w oparciu o przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej / konferencja 2020

Jakub Kosowski

Prezentacja: Efektywność działań organizacji realizujących zadania w ramach Funduszu Sprawiedliwości - od czego zacząć by zatrzymać zachowania przestępcze / konferencja 2020

Marcelina Romanko

Prezentacja: Rodzaje pomocy psychologicznej
w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem – ich specyfika i wskazania do stosowania / konferencja 2020

Iwona Ulfik - Jaworska

Prezentacja: Kompetencje osób świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem – standaryzacja kompetencji / konferencja 2020

Wiesław Talik

Pytania i odpowiedzi: Konferencja Online, Profesjonalizacja pomocy kadr instytucji pomocowych

Tytuł

Imię i Nazwisko autora