Jaka jest tematyka drugiej broszury w 2023 roku?

Broszura numer 2 to aktualizacja wiedzy na temat wprowadzanych przez ministerstwo Ministerstwo Sprawiedliwości instrumentów mających na celu ochronę osób doświadczających przestępstw, w tym przestępstwa przemocy domowej. Już wkrótce w Broszurze „Ważne narzędzia ochrony i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Aktualne informacje.” znajdą Państwo pigułkę wiedzy na temat:
• skuteczniejszej ochrony osób pokrzywdzonych od 22.06.2023 r. – szczegóły ustawy antyprzemocowej 2.0;
• zmian wprowadzonych tzw. „Lex Kamilek”,
• aktualnej oferty Okręgowych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Lokalnych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.


Inne broszury przez nas przygotowane znajdziesz tutaj: https://wysokiestandardy.pl/broszury/

Do pobrania w wersji elektronicznej:
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Stosowanie ustawy “antyprzemocowej”. Środki prawnej ochrony przed przemocą oraz sposoby wspierania rodziny w procesie korzystania ze środków ochrony przed przemocą.
• Ewa Kalińska-Grądziel, Iwona Ulfik-Jaworska, Praktyczne aspekty interwencji kryzysowej w pracy z osobami pokrzywdzonym przestępstwem.
• Natalia Zielińska- Burda, Lidia Osiej-Furgała, Jak skutecznie realizować działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem z wykorzystaniem narzędzi Funduszu Sprawiedliwości? Kompendium wiedzy dla pracowników instytucji pomocowych.
• Aleksandra Skwara, Joanna Szeluga, Terapeutyczna moc fotografii
• Karolina Cala – Lewtak, Joanna Niczyporuk, Jak skutecznie kreować własny wizerunek na rynku pracy i stać się wartościowym pracownikiem? Praktyczny poradnik poruszania się po rynku pracy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
• Katarzyna Osiak – Krynicka, Elżbieta Trubiłowicz, Dziecko i rodzina w sytuacji pokrzywdzenia przestępstwem.
• Iwona Przewor, Małgorzata Czarnecka, Partnerstwa wzmacniające efektywną współpracę w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym.
• Marta Szczodrak, Jagoda Idzik, Nieformalne metody pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem krzywdzenia;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 1;
• Agnieszka Jaśkowska, Iwona Ulfik – Jaworska, Jak pomagać osobom pokrzywdzonym
przestępstwem? Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu. Część 2;
• Jakub Kosowski, Marcin Demczuk, Profesjonalizacja działań pomocowych skierowanych do osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższym. Wybrane zagadnienia raportu „Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem pod kątem kompetencji pracowników instytucji pomocowych”;
• Karolina Cala – Lewtak, Lidia Osiej – Furgała, Zwiększanie widoczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji i prowadzenie efektywnych działań marketingowych.