Jakie informacje znajdą się w podręczniku? Rozdział II

Już wkrótce będziemy mogli udostępnić Państwu cały podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book dostępny na naszej stronie internetowej oraz w wersji papierowej.

Nasza publikacja to ważny krok w kierunku standaryzacji pracy służb pomocowych na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych! A przez to ważne narzędzie zwiększania efektywności pomocy udzielanej w Polsce osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Odkrywamy tematykę rozdziałów!

Rozdział II. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem – zasady funkcjonowania

 

„W niniejszym rozdziale zostały opisane zasady funkcjonowania Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Rozdział składa się z czterech części. W pierwszej zawarte zostały warunki i tryb udzielania dotacji przez Dysponenta Funduszu oraz podstawy prawne funkcjonowania Ośrodków. W drugiej części opisano zagadnienia dotyczące kwalifikacji osób pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych. W części trzeciej wskazano jakie warunki lokalowe powinny być stworzone w poszczególnych miejscach świadczonej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych. Część czwarta rozdziału poświęcona jest tematowi zasobów osobowych i w tym rozdziale można dowiedzieć się o kadrze osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, ich kwalifikacjach a także wymogach formalnych, które należy spełnić, by móc pracować w charakterze danego specjalisty w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.Lidia Osiej-Furgała, Natalia Zielińska-Burda – autorki rozdziału II

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tej publikacji – tym, którzy od IV kwartału 2020 roku systematycznie działali na rzecz tego, by nasz podręcznik był rzetelnym i pomocnym narzędziem!
Intensywnie pracujemy! Obserwujcie postępy działań naszej stronie internetowej: https://wysokiestandardy.pl/podrecznik/.