Kadra trenerska naszych szkoleń…

Szczegóły dotyczące szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES” w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości znajdą Państwo w zakładce: https://wysokiestandardy.pl/szkolenia/.