Ogólnopolskie szkolenia online: Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.

Cele szkolenia Konsultacja wypracowanych w ramach pilotażu standardów świadczonej osobnom pokrzywdzonymi przestępstwem na poziomie 10 partnerstw powiatowych w woj. lubelskim, Wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach, Dostosowanie przyjętych rozwiązań do zmiennych warunków partnerstw na terenie całego kraju, Upowszechnianie dobrych praktyk. Planowana tematyka szkolenia: prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom […]