REALIZACJA W DRUGIEJ POŁOWIE 2023 ROKU! Ogólnopolskie konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – 16 edycji wydarzenia.

Ramowy program konferencji: Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – narzędzie efektywnej pomocy. Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem. Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej. Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzony. Realizacja konferencji odbędzie się w drugim półroczu […]