Ogólnopolskie konferencje online „Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem” – 16 edycji wydarzenia.

Program konferencji: Standaryzacja pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem – narzędzie efektywnej pomocy. Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzony