Kolejne organizacje dołączają do badań!

Do badań fokusowych dołączyli pracownicy Stowarzyszenia “Hojne Serca” im. św. Jana Pawła w Końskich, Stowarzyszenia “ETOH” Częstochowa, Fundacji Jesteśmy dla Was, Klastra Innowacji Społecznych, Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny “Żar”, Fundacji Dies Mei, Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia “Trampolina dla Polski”, Fundacji Altum, Stowarzyszenia “Podhale – Nasz Dom”, Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenia Pomoc Osobom Pokrzywdzonym “Nadzieja”, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego “GRONO”, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Stowarzyszenia Integracja na plus, Stowarzyszenia Orum, Fundacji Sapere Aude. Dziękujemy za podzielenie się swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem w pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem!