Krzywdzenie seniorów, czyli kiedy i dlaczego osoby starsze doświadczają pokrzywdzenia przestępstwem?

Najbliższy artykuł prasowy poświęcimy oszustwom czyhających na seniorów. Zagadnienie przybliży nam Iwona Przewor, prawnik, prowadzący indywidualną praktykę adwokacką oraz pracownik Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Termin publikacji: maj – lipiec 2021 r.