Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci

19 listopada. Od ponad 12 lat, z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF), obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Dzieci to grupa szczególnie narażona na przemoc i jej następstwa. Wynika to zarówno z ich bezbronności, jak i braku umiejętności radzenia sobie z niezwykle silnymi oraz negatywnymi emocjami. Dodatkowo ich status w rodzinie sprawia, że często nie tylko nie mogą, ale i nie wiedzą, jak szukać pomocy. To z kolei przyczynia się do zaburzeń psychiczno-społecznych, a z czasem znacznie utrudnia funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Pamiętaj, że osoby pokrzywdzone przemocą mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy z bezpłatnej pomocy oferowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Wykaz wszystkich organizacji, które świadczą pomoc znajduje się na stronie Funduszu Sprawiedliwości.