Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych

6 luty to Międzynarodowy Dzień Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. 

W wielu kulturach, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Subsaharyjskiej i Środkowej, „rytualne obrzezania” narządów płciowych żeńskich czy męskich stanowi cześć tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zabiegi te są wykonywane bezpośrednio po urodzeniu lub stanowią element kulturowego wkraczania danej osoby w dorosłe życie. W przeciwieństwie do obrzezania dokonywanego u mężczyzn, które może w pewnych sytuacjach pomóc w utrzymaniu higieny narządów płciowych męskich oraz zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową, obrzezanie kobiet nie wiąże się z żadną korzyścią dla zdrowia kobiet. Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje około 100-140 mln kobiet, które poddano rytualnemu obrzezaniu. W samej Afryce zabiegi te wykonuje się każdego roku u około 3 milionów dziewczynek, mimo iż praktykowane w wielu kulturach rytualne obrzezanie kobiet traktowane jest przez WHO jako czyn łamiący prawa człowieka i dyskryminujący kobiety. Okaleczenia rytualne kobiet powodują znaczne cierpienie, trwałe zniekształcenie oraz liczne dolegliwości ze strony narządów płciowych żeńskich. Okaleczenia narządów płciowych żeńskich mogą powodować wiele długotrwałych powikłań. Zabiegi tego rodzaju wykonywane są niejednokrotnie w warunkach urągających jakimkolwiek zasadom higieny, bez znieczulenia, często zupełnie przypadkowymi narzędziami. Źródło oraz więcej informacji: https://www.dermatologia-praktyczna.pl/a436/Okaleczenia-rytualne-narzadow-plciowych.html/

Zachęcamy do lektury ubiegłorocznego artykułu UNICEF na ten temat: https://unicef.pl/co-robimy/aktualnosci/dla-mediow/co-najmniej-200-mln-kobiet-i-dziewczat-na-swiecie-ma-okaleczone-narzady-plciowe.