Miej wpływ na tematykę broszur edukacyjnych!

Chcesz mieć wpływ na tematykę broszur edukacyjnych przygotowywanych w ramach naszego projektu?

Napisz nam o swoich potrzebach! Napisz nam o Twoim pomyśle!

Napiszemy kilka głównych informacji:

  1. Broszury mogą być adresowane do pracowników instytucji pomocowych lub dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  2. Broszury mają stanowić uzupełnienie wiedzy o sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem czy też syntetyczny zbiór informacji, które osoba pokrzywdzona przestępstwem / pracownik instytucji pomocowej potrzebuje w procesie pomagania.

Podsumowując: jeśli macie pomysł na tematykę broszury istotną dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem lub osoby pracującej z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem to chętnie takie pomysły przyjmiemy. Być może w 2022 roku będzie to jedna z broszur wydanych w ramach tego projektu!

Propozycje prosimy wpisywać tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp1-FuP8hf-ODBsTP7aZGAAz6-NDW2j-OuR7u7LvLJ-CfNqw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0.

Udzielanie odpowiedzi jest w pełni anonimowe i służy zbadaniu potrzeb w zakresie tematyki broszur edukacyjnych wydawanych w ramach projektu. Każda informacja będzie dla nas cenna – zależy nam, aby tematyka broszur odpowiadała na realne potrzeby adresatów. Dziękujemy za pomoc!