Podręcznik już wkrótce w wersji elektronicznej i papierowej!

Dużymi krokami zbliża się czas wydania podręcznika „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestęp-stwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektyw-ności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej. Wierzcie nam, nie jest to proste działanie… Bardzo nam zależy, by nasza publikacja była ważnym kro-kiem w kierunku standaryzacji pracy służb pomocowych na rzecz osób pokrzywdzonych przestęp-stwem, świadków i osób im najbliższych! A przez to ważnym narzędziem zwiększania efektywności po-mocy udzielanej w Polsce osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wierzymy w to i od IV kwartału 2020 roku działamy na rzecz tego, by nasz podręcznik był rzetelnym i pomocnym narzędziem! W okresie czerwiec – sierpień 2023 roku zrealizowaliśmy 15 ogólnopolskich warsztatów partycypacyj-nych podczas których Trenerki konsultowały z uczestnikami poszczególne standardy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, wypracowane wcześniej podczas pilotażowych działań w wojewódz-twie lubelskim. Do udziału w warsztatach partycypacyjnych zgłosiło się 448 osób z całej Polski! Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym! Efekty tej współpracy znajdą się w Podręczniku: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomo-cowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Intensywnie pracujemy! Obserwujcie postępy działań naszej stronie internetowej: https://wysokie-standardy.pl/podrecznik/.