Pomoce terapeutyczne w pracy z dzieckiem

Serdecznie polecamy artykuł Marii Kuźmicz „Pomoce terapeutyczne w pracy z dzieckiem”, a w nim:

  • gry terapeutyczne i edukacyjne,
  • książki i poradniki na temat przeżywania, rozpoznawania i różnic w zakresie wyrażania emocji.

Artykuł dostępny jest pod linkiem: https://www.niebieskalinia.pl/aktualnosci/niebieska-akademia-warszawska/pomoce-terapeutyczne-w-pracy-z-dzieckiem 

Maria Kuźmicz – psycholożka, trenerka, certyfikowana specjalistka i superwizorka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ, Warszawa.