FORMA REALIZACJI SZKOLENIA

Szkolenie online, 40 godz., 5 dni – godz. 8.00-14.45

Szkolenia odbywają się z użyciem platformy ZOOM. Uczestnicy szkoleń dzień przed szkoleniem otrzymają link do zalogowania się do wydarzenia. W dniach szkoleń będziemy świadczyć pomoc techniczną.

PROGRAM SZKOLENIA

 Moduł I. DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB OSÓB I RODZIN POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM ( 8 GODZIN)

 • Moduł organizacyjno-integracyjny.
 • Diagnoza sytuacji osoby pokrzywdzonej – profesjonalnie przeprowadzony wywiad i rozmowa.
 • Problemy i potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.
 • Zasady pracy z osobą znajdującą się w sytuacji kryzysowej.
 • Diagnoza systemu rodzinnego – wywiad z opiekunem wspierającym dziecko.

 

      MODUŁ II. KONSTRUOWANIE PLANU POMOCY WOBEC OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (8 GODZIN)

 • Zasady konstruowania planu pomocy – uwzględnienie diagnozy sytuacji problemowej w konstruowaniu planu pomocy.
 • Monitorowanie realizacji planu pomocowego przez profesjonalistów. warunkiem efektywności działań pomocowych.
 • Motywowanie do zmian w rodzinie zwiększających bezpieczeństwo.
 • Specyfika pracy z osobą z niskim poziomem motywacji do zmiany -motywowanie osób pokrzywdzonych do egzekwowania swoich praw i uprawnień.
 • Zasady interwencji i pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia – strategie pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia doświadczaniem przestępstw.

 

     MODUŁ III. SYTUACJA PRAWNA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (8 GODZIN)

 • Najczęstsze typy przestępstw popełnianych w rodzinach.
 • Prawa i obowiązki osoby pokrzywdzonej.
 • Charakterystyka zagrożeń przestępstwem wobec dzieci (rodzaje przemocy w rodzinie i środowisku rówieśniczym).
 • Prawne aspekty pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualne
 • Prawna sytuacja małoletniego w postępowaniu karnym
 • Skutki postępowania – dziecko, rodzina, sprawca

 

     MODUŁ IV. NARZĘDZIA PRAWNE W SYSTEMIE POMOCOWYM OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (8 GODZIN)  

 • Działania instytucjonalne podejmowane na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 • Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 • Dowody na potwierdzenie podejrzenia popełnienia przestępstwa.
 • Środki zapobiegawcze i środki karne chroniące osobę pokrzywdzoną przestępstwem przed zagrożeniem doświadczania przestępstwa / wtórna wiktymizacją.
 • Sytuacja osoby pokrzywdzonej na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.
 • Naprawienie szkody wyrządzonej osobie pokrzywdzonej przestępstwem. 

 

     MODUŁ V. POMOC INTERDYSCYPLINARNA W SYTUACJI DOŚWIADCZANIA SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI OSÓB
     I RODZIN  POKRZYWDZONYCH (8 GODZIN
)

 • Budowanie kontaktu i wsparcie osób będących w stanach depresyjnych, z obniżonym nastrojem.
 • Zasady reagowania i pomocy osobom zgłaszającym myśli samobójcze.
 • Zasady pracy z osobami co do których istnieje podejrzenie uzależnień.
 • Wsparcie osób znajdujących się pod wpływem silnych i/lub traumatycznych emocji.
 • Zagrożenie doświadczeniem przestępstwa o charakterze seksualnym.
 • Potrzeby rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych popełnieniem – metody wsparcia rodziców i opiekunów.
 • Zasady budowania kontaktu pomocowego w relacji z rodzicami i opiekunami.
 • Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania dzieci w sytuacji zagrożenia przestępstwem.
 • Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci krzywdzonych.  

TRENERZY

Ewa Kalińska-Grądziel – psycholog/psychoterapeuta/ trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr instytucji pomocowych (szkolenia, superwizje).


Iwona Przewor – prawnik, prowadzący indywidualną praktykę adwokacką, trener. Posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowychz aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.


Marcelina Romanko-Skóra – radca prawny, trener. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. W 2015 roku ukończyła „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” realizowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stąd w ramach pracy w Kancelarii świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz karnego. W 2018 roku ukończyła także Szkołę Trenerów Progress uprawniającą do wykonywania zawodu trenera (warsztatowy system prowadzenia szkoleń). Posiada doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem, prowadzi również szkolenia dla instytucji publicznych z zakresu prawa rodzinnego oraz karnego. Praktyka zawodowa obejmuje również pomoc podmiotom gospodarczym w ramach prowadzonej stałej obsługi prawnej 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W TYM SZKOLENIU?

HARMONOGRAM - Z PODZIAŁEM NA POWIATY

1.

hrubieszowski (MAJ: 25, 26, 27, CZERWIEC: 1,2) – SZKOLENIE ZREALIZOWANE

2.

biłgorajski (CZERWIEC: 3, 8, 9, 10, 22) – SZKOLENIE ZREALIZOWANE

3.

zamojski (CZERWIEC: 23,24, LIPIEC: 6,7,20) – SZKOLENIE ZREALIZOWANE

4.

bialski (LIPIEC: 21, 22, 27, 28, 29) – SZKOLENIE ZREALIZOWANE

5.

radzyński (LIPIEC: 13,14,25,26 SIERPIEŃ: 1) – SZKOLENIE ZREALIZOWANE

6.

parczewski (WRZESIEŃ: 21, 22, 29 PAŹDZIERNIK: 3 LISTOPAD: 2) – SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI 

7.

włodawski (SIERPIEŃ: 25, 26 WRZESIEŃ: 2, 16, 28) – SZKOLENIE W TRAKCIE REALIZACJI 

8.

chełmski (PAŹDZIERNIK: 24 LISTOPAD: 7, 30 GRUDZIEŃ: 21, 22) – NABÓR TRWA

9.

rycki (SIERPIEŃ: 29 WRZESIEŃ: 5 PAŹDZIERNIK: 7, 19 LISTOPAD: 16) – NABÓR TRWA

10.

krasnostawski (PAŹDZIERNIK: 13, 17 LISTOPAD: 23 GRUDZIEŃ: 7, 14) – NABÓR TRWA