Przed nami 4 artykuły prasowe!

Jeszcze tej jesieni opublikujemy 4 artykuły prasowe w 8 ogólnopolskich gazetach.

  1. Marta Sienkiewicz “Poświęcenie się, czy siebie – o niesieniu pomocy humanitarnej”
  2. Katarzyna Osiak – Krynicka “Przesłuchanie dziecka w procesie karnym”
  3. Klaudia Waryszak – Lubaś “Młodzież uzależniona od substancji psychoaktywnych. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka”
  4. Jakub Kosowski “Nowelizacja ustawy antyprzemocowej”

Więcej informacji już wkrótce!

Przypominamy, że zredagowaliśmy już 12 artykułów z zakresu edukacji na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wszystkie materiały dostępne są pod linkiem:

Artykuły