Przedstawiamy raporty ewaluacyjne z naszych szkoleń przeprowadzonych w województwie lubelskim 2022 roku!

Przedstawiamy Państwu raporty ewaluacyjne ze szkoleń przeprowadzonych w 2022 roku w województwie lubelskim. Przypomnijmy tylko, że w 2022 roku przeprowadziliśmy:

  • 10 szkoleń „Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem”;
  • 10 szkoleń „Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem”;
  • 10 szkoleń „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej)”;
  • 10 szkoleń „Wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych”.

W szkoleniach tych wzięło udział 678 osób! Do wszystkich uczestniczek i uczestników wysłaliśmy anonimową ankietę ewaluacyjną online. Ankietę ewaluacyjną uzupełniło 352 osób, czyli 52% całej grupy biorącej udział w szkoleniach. Serdecznie dziękujemy tym, którzy zdecydowali część swojego czasu przeznaczyć na przekazanie nam informacji zwrotnej na temat naszych szkoleń.

Poniżej znajdują się raporty ewaluacyjne z poszczególnych szkoleń:

Raport ewaluacyjny_Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej

Raport ewaluacyjny_Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Raport ewaluacyjny_Profesjonalna pomoc udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem