Przypominamy o możliwości złożenia oferty w postępowaniu na realizację usług szkoleniowych

Do 3 października 2022 r. do godziny 12.00  można jeszcze składać oferty na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”.

Zapytanie oraz załączniki:
https://wysokiestandardy.pl/zapytanie-ofertowe-na-uslugi-szkoleniowe-2/