Przypominamy o możliwości złożenia oferty w postępowaniu na realizację usług szkoleniowych

Do 14 kwietnia 2022 r. do godziny 12.00 można jeszcze składać oferty na realizację usług szkoleniowych w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”
Zapytanie oraz załączniki:
https://stowarzyszeniebonafides.pl/zapraszamy-do-zlozenia-oferty-w-postepowaniu-na-realizacje-uslug-szkoleniowych/