RODZIC: bulling/ СІМ’Я: булінг

PL
Nękanie przez rówieśników lub dorosłych, znane również jako bullying, może mieć poważne i długotrwałe konsekwencje dla dziecka. Reagować należy, jak najwcześniej, kiedy zauważymy pierwsze niepokojące sygnały. Dlaczego to ważne?

– Dzieci, które doświadczają nękania, są bardziej narażone na rozwinięcie depresji, lęku oraz innych zaburzeń nastroju.
– Stałe nękanie może prowadzić do obniżenia samooceny, poczucia bezwartościowości i braku pewności siebie.
– Przewlekłe nękanie może prowadzić do rozwinięcia PTSD, co objawia się nawracającymi koszmarami, unikanie sytuacji przypominających o traumie oraz nadmierną czujnością.
– Dzieci nękane mogą unikać kontaktów społecznych, co prowadzi do izolacji społecznej i trudności w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu przyjaźni.
– Doświadczenia nękania mogą wpłynąć na zdolność dziecka do budowania zdrowych relacji w przyszłości, zarówno w kontekście przyjaźni, jak i związków intymnych.
– Dzieci nękane często mają trudności z koncentracją i zaangażowaniem w naukę, co może prowadzić do słabszych wyników akademickich.
– Lęk przed nękaniem może prowadzić do częstych nieobecności w szkole, co jeszcze bardziej pogłębia problemy edukacyjne.
– Niektóre dzieci mogą reagować na nękanie poprzez agresję, zarówno wobec innych, jak i siebie. Może to prowadzić do problemów z zachowaniem i konfliktów z prawem.
– Długotrwałe nękanie zwiększa ryzyko samookaleczeń i myśli samobójczych, a w niektórych przypadkach może prowadzić do prób samobójczych.
– Chroniczny stres związany z nękaniem może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bóle głowy, problemy żołądkowe oraz inne dolegliwości somatyczne.
– Niektóre dzieci mogą rozwijać zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja lub bulimia, jako sposób radzenia sobie ze stresem i kontrolowania swojego ciała.
– Dzieci nękane mogą rozwijać poczucie beznadziei i braku kontroli nad swoim życiem, co może wpływać na ich motywację do osiągania celów i realizacji marzeń.
– Problemy z samooceną i umiejętnościami społecznymi mogą wpływać na przyszłe sukcesy zawodowe, prowadząc do trudności w znalezieniu i utrzymaniu pracy.

Skutki nękania są złożone i mogą mieć długotrwały wpływ na życie dziecka. Ważne jest, aby interweniować jak najszybciej, oferując wsparcie psychologiczne i społeczne, oraz tworząc bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą się rozwijać i wzrastać bez obaw przed przemocą i nękaniem.

UA
 Переслідування та знущання з боку однолітків або дорослих, також відомі як булінг, можуть мати серйозні та довготривалі наслідки для дитини Ось кілька ключових наслідків:

– Діти, які зазнають переслідування, більш схильні до розвитку депресії, тривоги та інших розладів настрою.
– Постійне знущання може призвести до низької самооцінки, почуття нікчемності та відсутності впевненості в собі.
– Хронічне переслідування може призвести до розвитку ПТСР, що проявляється повторюваними кошмарами, униканням ситуацій, які нагадують про травму, та надмірною пильністю.
– Переслідувані діти можуть уникати соціальних контактів, що призводить до соціальної ізоляції та труднощів у встановленні та підтримці дружніх відносин.
– Досвід переслідування може вплинути на здатність дитини будувати здорові стосунки в майбутньому, як у контексті дружби, так і в інтимних відносинах.
– Переслідувані діти часто мають труднощі з концентрацією та залученістю до навчання, що може призвести до погіршеної успішності.
– Cтрах перед цькуванням може призвести до частих пропусків у школі, що ще більше загострює освітні проблеми.
– Страх перед переслідуванням може призвести до частих відсутностей у школі, що ще більше поглиблює освітні проблеми.
– Деякі діти можуть реагувати на переслідування агресією, як щодо інших, так і щодо себе. Це може призвести до проблем з поведінкою та законом.
–  Тривале переслідування підвищує ризик самоушкодження та суїцидальних думок, а в деяких випадках може призвести до спроб суїциду.
– Хронічний стрес, пов’язаний з переслідуванням, може спричиняти проблеми зі здоров’ям, такі як головні болі, проблеми зі шлунком та інші соматичні розлади.
– Y деяких дітей можуть розвинутися такі розлади харчової поведінки, як анорексія або булімія, як спосіб подолати стрес і контролювати своє тіло.
– Y дітей, які зазнають знущань, може розвинутися відчуття безнадійності та відсутності контролю над своїм життям, що може вплинути на їх мотивацію досягати цілі та мрії.
– Проблеми з самооцінкою та соціальними навичками можуть вплинути на успіх у майбутній кар’єрі, призводячи до труднощів у пошуку та збереженні роботи.

Наслідки знущань є складними та можуть мати тривалий вплив на життя дитини. Важливо втрутитися якнайшвидше, пропонуючи психологічну та соціальну підтримку та створюючи безпечне середовище, в якому діти можуть розвиватися та рости, не боячись насильства та переслідувань.