Szczegóły na temat szkolenia dotyczącego tzw. ustawy antyprzemocowej

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości na szkoleniu „Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy w rodzinie)” będą gościnne prelekcje przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. 
W dniach 23.VIII, 24.VIII, 25.VIII udział w szkoleniu weźmie Pani Sędzia Justyna Baduchowska,
a w dniach 22.IX, 23.IX Pani Sędzia Agnieszka Matysek. Dzięki obecności Pań szkolenie zostanie uzupełnione o aktualne dane dotyczące funkcjonowania ustawy antyprzemocowej oraz główne założenia opracowywanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy nowelizującej ustawę antyprzemocową.

Jednocześnie przypominamy, że w terminach 21.VI, 6.VII, 8.VII, 11.VII, 12.VII Pani Sędzia Monika Szczepanowska poruszy tematykę regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 30 kwietnia 2020 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (ustawa weszła
w życie 30 listopada 2020 r.).

Serdecznie zapraszamy do zapisów na szkolenie: https://wysokiestandardy.pl/rekrutacja/.