Ogólnopolskie szkolenia online: Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.

Cele szkolenia

 • Konsultacja wypracowanych w ramach pilotażu standardów świadczonej osobnom pokrzywdzonymi przestępstwem na poziomie 10 partnerstw powiatowych w woj. lubelskim,
 • Wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach,
 • Dostosowanie przyjętych rozwiązań do zmiennych warunków partnerstw na terenie całego kraju,
 • Upowszechnianie dobrych praktyk.
Planowana tematyka szkolenia:
 1. prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem funkcjonujących na terenie Polski
 2. kompetencje i zadania ustawowe instytucji pomocowych
 3. przedstawienie opracowanych standardów i procedur współpracy wypracowanych ścieżek współpracy.
 4. analiza przyjętych rozwiązań pod kątem doświadczeń uczestników szkolenia, realności wprowadzenia tych rozwiązań, zagrożeń w zakresie ich implementacji
 5. bariery w procesie wdrażania standardów
 6. korzyści w zakresie wdrażania standardów spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 7. wypracowanie rekomendacji dla Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w zakresie standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym

Zasięg realizacji: 15 województw w Polsce (z wyłączeniem woj. lubelskiego)

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień x 8 godzin) dla jednej grupy.

Uczestnicy szkolenia: przedstawiciele organizacji prowadzących Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa (z wyłączeniem woj. lubelskiego).

Wielkość grupy szkoleniowej: 18-25 osób

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.