SZKOLENIA ZREALIZOWANE! Ogólnopolskie szkolenia online: Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach

REKRUTACJA NA WARSZTATY PARTYCYPACYJNE ZAKOŃCZONA!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online „Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach” – adresowanych do pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa (z wyłączeniem woj. lubelskiego).

INFORMACJE O WARSZTATACH

Cel warsztatów: Konsultacja wypracowanych w ramach pilotażu standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem na poziomie 10 powiatów woj. lubelskiego, wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach, dostosowanie przyjętych rozwiązań do zmiennych warunków współpracy na terenie całego kraju, upowszechnianie dobrych praktyk.

Planowana tematyka warsztatów:

 • Przedstawienie opracowanych standardów i wypracowanych ścieżek współpracy;
 • Bariery w procesie wdrażania standardów;
 • Korzyści w zakresie wdrażania standardów spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem;
 • Analiza przyjętych rozwiązań pod kątem doświadczeń uczestników warsztatu, realności wprowadzenia tych rozwiązań, zagrożeń w zakresie ich implementacji;
 • Prezentacja dobrych praktyk w zakresie spójnego i interdyscyplinarnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem funkcjonujących na terenie Polski;
 • Wypracowanie rekomendacji dla Dysponenta Funduszu Sprawiedliwości w zakresie standardów świadczonej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Warsztaty partycypacyjne już wkrótce! – Wysokie standardy

Dlaczego nie przewidzieliśmy warsztatów partycypacyjnych dla osób z województwa lubelskiego? – Wysokie standardy

Dlaczego Twój głos jest ważny? Ogólnopolska debata nt. standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. – Wysokie standardy

Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień x 8 godzin) dla jednej grupy

Terminy szkolenia:

 • 23.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. mazowieckie) ZREALIZOWANE
 • 24.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. dolnośląskie) ZREALIZOWANE
 • 26.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. warmińsko-mazurskie) ZREALIZOWANE
 • wkrótce nowy termin! (woj. kujawsko-pomorskie) ZREALIZOWANE
 • 29.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. zachodniopomorskie) ZREALIZOWANE
 • 30.06.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. pomorskie) ZREALIZOWANE
 • 04.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. wielkopolskie) ZREALIZOWANE
 • 06.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. lubuskie) ZREALIZOWANE
 • 08.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. łódzkie) ZREALIZOWANE
 • 12.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. opolskie) ZREALIZOWANE
 • 14.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. podkarpackie) ZREALIZOWANE
 • 15.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. podlaskie) ZREALIZOWANE
 • 18.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. śląskie) ZREALIZOWANE
 • 20.07.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. świętokrzyskie) ZREALIZOWANE
 • 02.08.2023r. godz. 8.00-14.45 (woj. małopolskie) ZREALIZOWANE

Wielkość grupy warsztatowej: 18-25 osób

Metody i forma realizacji warsztatów– forma online. Dobór metod i form realizacji warsztatów będą zależne od specyfiki funkcjonowania systemu pomocowego na terenie poszczególnych województw. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny, prowadzone będą metodami aktywizującymi grupę do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Trener będzie konstruował takie aktywności szkoleniowe, w ramach których uczestnicy będą mieli możliwość przeanalizowania wzajemnie swoich doświadczeń, zasobów oraz zidentyfikowania obszarów do rozwoju.

TRENERKI SZKOLENIA

Ewa Kalińska – Grądziel – psycholog/ psychoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada 15 – letnie doświadczenie zawodowe w realizacji wsparcia psychologicznego skierowanego do osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wieloletnie doświadczenie w edukacji kadr instytucji pomocowych (szkolenia, superwizje).

Iwona Przewor – prawnik prowadzący indywidualną praktykę adwokacką, trener. Pracuje w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, zajmując się pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla kadr instytucji pomocowych z aspektów prawnych interdyscyplinarnych form pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

FORMA REALIZACJI

WARSZTATY ONLINE

Uczestnicy warsztatów dzień przed wydarzeniem otrzymają link do zalogowania się. W dniach warsztatów będziemy świadczyć pomoc techniczną osobom, które będą miały trudności w zakresie technicznych aspektów uczestnictwa w wydarzeniu online. Po warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie w papierowej.

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ILOŚĆ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST OGRANICZONA!

 • Jeśli ktoś z Państwa nie może wziąć udziału w warsztatach dedykowanych dla pracowników z terenu województwa, w którym jest zlokalizowane Państwa miejsce pracy, to zachęcamy do wybrania innego, dogodnego terminu.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość losowej selekcji zgłoszeń tak, aby zapewnić interdyscyplinarność tj. uczestnictwo przedstawicieli rożnych jednostek pomocowych z terenu danego województwa.
 • O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach zostaną Państwo poinformowani wiadomością e-mail.

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI BONA FIDES?

 • nasi trenerzy to specjaliści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem;
 • od 10 lat współpracujemy z Ministerstwem Sprawiedliwości;
 • przeprowadziliśmy 2,5 tys. godzin szkoleń;
 • od 19 lat świadczymy pomoc prawną i psychologiczną;
 • objęliśmy swoim wsparciem ponad 65 tys. osób.

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.