Szkoły dla rodziców i wychowawców/ wychowawczyń już od 25 września!

Już 25 września rusza kolejna edycja „Szkoły dla rodziców i wychowawców/ wychowawczyń” dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, w tym osób doświadczających przemocy. W czasie warsztatów będziesz mogł/ mogła:
– przyjrzeć się codziennym problemom wychowawczym,

– dostrzec źródła zachowań u siebie i u dziecka,

– dowiedzieć się o nowych sposobach reagowania w trudnych sytuacjach,

– przyjrzeć się swoim sposobom nagradzania i karania oraz wprowadzić ewentualne zmiany,

– nauczyć się dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku,

– nauczyć się budowania silnej więzi pomiędzy Toba a dzieckiem,

– wymienić doświadczenia z innymi rodzicami i opiekunami/ opiekunkami.

Zapisy: tel. 783 510 310, e- mail: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Zapraszamy!

Prowadzenie:

Ewa Bartos- psycholożka, posiada uprawnienia do prowadzenia systemowej terapii rodzin oraz szkoły dla rodziców, specjalistka w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz terapii jego rodziny. Ukończyła szkolenia, dotyczące pracy z traumą. Certyfikowana trenerka ART (Treningu Zastępowania Agresji).

Elżbieta Lewandowska – psycholożka z uprawnieniami do prowadzenia systemowej terapii rodzin, jest rzeczniczką programu profilaktycznego “Nasze spotkania”. Uzyskała I Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Prowadzi „Szkołę dla rodziców i wychowawców”, grupy wsparcia, programy profilaktyczne, warsztaty dla młodzieży i dla innych grup społecznych, treningi umiejętności wychowawczych. Uczestniczyła w Zespole Dziecka Krzywdzonego, w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w rodzinie.

Post powstał w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”.