Tematyka broszury “JAK POMAGAĆ OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu”

Pomysł na broszurę „JAK POMAGAĆ OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM. Praktyczny poradnik dla osób pierwszego kontaktu” jest efektem współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z dwiema organizacjami, które – z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości – uczestniczyły w konsultacjach. Pomysł przygotowania broszury powstał jako odpowiedź na potrzebę ujednolicenia pracy osób pierwszego kontaktu pracujących w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, której działania są finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Mamy nadzieję, że publikacja będzie przydatna również dla pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem oraz ich rodzinami w innych instytucjach.