Terapia środowiskowa, profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie

Pracujemy nad drugim artykułem w tym roku! Tym razem przyjrzymy się oddziaływaniom terapeutycznym w ramach terapii środowiskowej wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. Autorką materiału jest Lidia Osiej-Furgała, terapeutka środowiskowa w Euro- Medice Sp. z o. o. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo oraz zarządzania projektami europejskimi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2018-2021 osoba pierwszego kontaktu w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Parczewie i w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Lubartowie oraz asystent rodzinny w Centrum Wsparcia Rodzin.

Artykuł dostępny będzie we wrześniowym magazynie „Mały Uczeń” oraz w październikowych „Charakterach”.

„Mały Uczeń” to bezpłatny magazyn dla rodziców, który towarzyszy im w niełatwej drodze, jaką jest wychowanie dziecka. Wydawnictwo wspiera, rozwiewa wątpliwości i udziela fachowych rad, tworząc rzetelne źródło informacji nt. rodzicielstwa, rozwoju i wychowania dziecka w wieku szkolnym.

„Charaktery” jest magazynem popularnonaukowym, poświęconym psychologii. Prezentuje wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Na jego łamach publikowane są artykuły odsłaniające zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień. W środku znajdziemy także porady psychologów i stały cykl przeznaczony dla dorosłych dzieci alkoholików. Miesięcznik regularnie informuje o aktualnych trendach naukowych w psychologii oraz o konferencjach naukowych.