Ustawa o ochronie małoletnich

13 lipca Sejm przyjął ustawę o ochronie małoletnich, nazywaną ustawą Kamilka z Częstochowy.  Wniosek stworzony przez wiceministra sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego z udziałem ekspertów z zakresu ochrony dzieci przed krzywdzeniem, trafił do Senatu.

Projekt przewiduje:

  • analizę poważnych i śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci,
  • wprowadzenie standardów ochrony dzieci we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi,
  • wprowadzenie krajowych strategii przeciwko przemocy wobec dzieci oraz przestępstwom seksualnym wobec dzieci,
  • obowiązkowe szkolenia dla sędziów rodzinnych.

Link do ustawy oraz przebiegu procesu legislacyjnego:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3309

Post powstał w ramach projektu „Standaryzacja świadczonej pomocy w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych”.