Ważne INFO dla osób opuszczających Ukrainę!

Opuszczasz Ukrainę bądź już jesteś w Polsce?

Wypełnij prosty formularz na https://pomagamukrainie.gov.pl/
Wkrótce dostaniesz kompleksowe informacje, gdzie udać się po wsparcie.

Potrzebujesz natychmiastowej pomocy dla dzieci?

Posiadasz Kartę Polaka i chcesz skorzystać z programu wsparcia? 
Wypełnij formularz:
https://form.govtech.gov.pl/ankieta/711939/operacja-powrotdodomu-formularz-dla-posiadaczy-karty-polaka.html

!!! Ważne informacje w języku ukraińskim znajdują się na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
https://www.gov.pl/web/ua