Wsparcie Komendy Głównej Policji!

Dzięki uprzejmości Komendy Głównej Policji, naszymi badaniami zostali objęci także funkcjonariusze Policji w całym kraju! Dotychczas udało nam się przebadać 16 funkcjonariuszy Policji telefonicznym wywiadem CATI z 12 województw! Dziękujemy!
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku https://www.facebook.com/PodlaskaPolicja
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim https://www.facebook.com/profile.php?id=100064584223834
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Komenda Wojewódzka Policji W Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie https://www.facebook.com/Podkarpacka-Policja-104403239594093
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie https://www.facebook.com/ZachodniopomorskaKWP
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu https://www.facebook.com/dolnoslaska.policja
Podziękowania przesyłamy także Komendantom Komend Miejskich w Polsce, z których napłynęło do nas 66 ankiet od funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w Wydziałach Prewencji! Na chwilę obecną udało nam się zebrać ankiety z 11 Komend Miejskich z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego! Zachęcamy funkcjonariuszy do wypełnienia ankiety na stronie: https://forms.gle/mJKrAsykk3HgTbGM7
 

.