Zmiana pojęcia „Przemocy w rodzinie” na „przemoc domową”

Już wkrótce pojęcie „przemocy w rodzinie” zostanie zmienione na „przemoc domową”. Dodatkowo w tym określeniu regulacja uwzględni przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. Krąg osób objętych ochroną poszerzy się o niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Więcej informacji: https://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/inne/5697941,przemoc-w-rodzinie-staje-sie-przemoca-domowa.html