„Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” w zimowej edycji Magazynu „Zdrowe Dziecko”

To już ostatnia publikacja w tym roku. Artykuł „ Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa” tym razem w zimowym wydaniu Magazynu „Zdrowe Dziecko”! Magazyn Zdrowe Dziecko to wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim stanowiące profesjonalne wsparcie dla rodziców. Nakład czasopisma to 50 000 egzemplarzy. Oś czasopisma stanowią kwestie zdrowotne […]