Podręcznik

W 2023 roku opracowany został podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik jest już dostępny jako e-book oraz w wersji papierowej.

Podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Jakie treści w nim będzie można znaleźć?

W 2023 roku opracowany zostanie podręcznik „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem – standaryzacja pracy pracowników służb pomocowych jako narzędzie zwiększenia efektywności pomocy”. Podręcznik będzie dostępny jako e-book oraz

Read More »

Cel działania:

  • popularyzacja wyników badań dotyczących kompetencji niezbędnych do profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz poziomu tych kompetencji wśród pracowników służb pomocowych,
  • upowszechnienie i popularyzacja wiedzy pomagającej rozwijać kompetencje psychologiczne i prawne konieczne w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami,
  • upowszechnienie dostępu do profesjonalnego warsztatu pracy oraz praktycznych wskazówek dla pracowników realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przestępczości (analiza przypadków, zasady pracy, przykłady itp.).

Odbiorcy podręcznika:

  • pracownicy Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
  • pracownicy instytucji pomocowych pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i świadkami – pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy policji, asystenci rodzinni, kuratorzy, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy oraz nauczyciele,
  • studenci prawa, psychologii, pedagogiki, socjoterapii oraz studiów nauczycielskich.

Autorzy podręcznika:

Autorami podręcznika będą psychologowie / psychoterapeuci i prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Część z tych osób posiada doświadczenie naukowe – są to pracownicy lubelskich uczelni wyższych. Wszyscy posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia działań edukacyjnych i szkoleniowych dla kadr pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

Tytuł dokumentu

Newsletter

Chcesz otrzymać informacje na temat szczegółowego programu szkoleń oraz informację o rozpoczęciu rekrutacji na szkolenia? Zapisz się na nasz newsletter.