Szkolenia

Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenia!

Poniżej znajdziesz szczegółowy opis każdego ze szkoleń!

Szkolenie: Powiatowa sieć współpracy na rzecz zapobiegania przestępczości – standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom  pokrzywdzonymi przestępstwem

Szkolenie stacjonarne, 16 godz., 2 dni

Szkolenie: Standardy interwencyjnej pomocy dla osób pokrzywdzonych, w stosunku do których zastosowano rozwiązania tzw. ustawy antyprzemocowej (izolacja sprawcy od osoby/ osób doświadczających przemocy domowej

Szkolenie online, 8 godz., 1 dzień

Szkolenie: Profesjonalna 
pomoc udzielana osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem

Szkolenie online, 40 godz., 5 dni

Szkolenie: Standardy pomocy interdyscyplinarnej 
świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
wśród instytucji pomocowych 
na terenie powiatów

Szkolenie online, 8 godz., 1 dzień

Newsletter

Podając swój adres mailowy zapisujesz się do newslettera oraz zgadzasz się na Politykę Prywatności Stowarzyszenia Wspierania Aktywności “Bona Fides”. Twój adres mailowy będzie używany wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Możesz w dowolnym momencie anulować subskrypcję. Dbamy, aby Twoje dane były bezpieczne! Zasady dotyczące przetwarzania danych znajdują się w zakładce Do pobrania.