mazowieckie

O Projekcie

Diagnoza potrzeb i funkcjonowania instytucji pomocowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

ETAP 1. W ramach projektu w 2021 roku została przeprowadzona kompleksowa diagnoza potrzeb i zasobów zarówno instytucji pomocowych realizujących wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, jak również diagnoza potrzeb i barier identyfikowanych przez osoby pokrzywdzone przestępstwem w procesie pomocowym. Diagnoza skoncentrowana była na aspekcie kompetencji pracowników instytucji pomocowych.

ETAP 2. Na bazie wielopłaszczyznowej diagnozy w 2022 roku odbyło się pilotażowe wypracowanie Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonym przestępstwem wśród instytucji pomocowych na terenie województwa lubelskiego: powiat parczewski, zamojski, chełmski, włodawski, rycki, bialski, radzyński, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski.

ETAP 3. Pomóż nam wypracować ostateczną wersję standardów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, które znajdą się w wydanym przez nas podręczniku! Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach online „Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem / wypracowanie alternatywnych rozwiązań do przyjętych w standardach” adresowanych do pracowników Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie każdego z województwa (kadra merytoryczna), przedstawiciele kadry kierowniczej i zarządzającej instytucji publicznych, Policji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań na rzecz przeciwdziałania przestępczości z terenu każdego województwa (z wyłączeniem woj. lubelskiego).

Dlaczego Twój głos w sprawie standardów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Polsce jest tak ważny?

Potrzebujemy Twojego spojrzenia…
Potrzebujemy Twojego punktu widzenia…
Potrzebujemy Twojej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia…
Podzielisz się z nami? Im będzie nas więcej, tym większa szansa na to, że wypracowywane przez nas standardy będą jak najlepiej oddawały specyfikę potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób ich najbliższym. Razem możemy zobaczyć więcej!

Termin warsztatów dla województwa mazowieckiego: 26.06.2023.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia: kliknij tutaj!

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE

Spotkajmy się online!

Plan szkoleń

Konferencje

Jesteś zainteresowany/a udziałem w diagnozie?

Chcesz zgłosić instytucję, w której pracujesz do udziału w diagnozie?

Chcesz mieć wpływ na wypracowanie standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem?

Masz doświadczenie korzystania z pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i chcesz się podzielić swoim doświadczeniem?

Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kwiatkowska

specjalista ds. rekrutacji

Konferencje online

W 2023 roku zostanie zrealizowana konferencja online dla pracowników instytucji pomocowych: Standardy pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.

Szkolenia online

W 2023 roku zostaną zrealizowane ogólnopolskie szkolenia online dla pracowników instytucji pomocowych: Warsztaty partycypacyjne ukierunkowane na konsultacje Standardów pomocy interdyscyplinarnej świadczonej osobom pokrzywdzonymi przestępstwem.